Указ та статут 1998 року  


УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про встановлення відзнаки Президента
України "Герой України"

      З метою відзначення громадян України за здійснення визначного особистого геройського вчинку, виявлену трудову доблесть та відповідно до пункту 25 статті 106 Конституції України (254к/96-ВР ) постановляю:
      1. Встановити відзнаку Президента України "Герой України" (далі - відзнака "Герой України") для нагородження громадян України за здійснення визначного геройського вчинку та трудового подвигу.
      2. Відзнака "Герой України" має орден "Золота Зірка" і орден Держави.
      3. Затвердити Статут відзнаки "Герой України" та описи ордена "Золота Зірка" і ордена Держави (додаються).
      4. Кабінету Міністрів України: передбачити встановлення пільг щодо заробітної плати, соціального забезпечення та медичного обслуговування осіб, нагороджених відзнакою "Герой України"; здійснити фінансове і матеріальне забезпечення виготовлення ордена "Золота Зірка", ордена Держави та орденських книжок.


Президент України               Л. Кучма

м. Київ
23 серпня 1998 року
N 944/1998
СТАТУТ
відзнаки Президента України "Герой України"

I. Загальні положення

       1. Відзнаку Президента України "Герой України" (далі - відзнака "Герой України") встановлено для нагородження громадян України за здійснення визначного особистого геройського вчинку та трудового подвигу.
       2. Нагородження відзнакою "Герой України" здійснюється Указом Президента України.
       3. Особі, нагородженій відзнакою "Герой України", вручається орден "Золота Зірка" за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави - за трудовий подвиг.
       4. Особа, удостоєна ордена "Золота Зірка", у разі здійснення нею трудового подвигу, може бути удостоєна ордена Держави, а особа, удостоєна ордена Держави, у разі здійснення нею геройського вчинку, може бути удостоєна ордена "Золота Зірка".
       5. Нагородження відзнакою "Герой України" вдруге з врученням одного й того ж ордена не проводиться.
       6. Нагородження відзнакою "Герой України" може бути проведено посмертно.
       7. Ніхто не має права позбавити нагородженого відзнакою "Герой України" його нагороди.

II. Порядок представлення до нагородження відзнакою "Герой України"

       8. Подання про нагородження відзнакою "Герой України" вносять на ім'я Президента України Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, Генеральний прокурор України, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, керівники міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
       9. Клопотання про нагородження відзнакою "Герой України" осіб рядового, сержантського та офіцерського складу Збройних Сил України, військ і органів внутрішніх справ, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, з'єднань, військових частин та спеціалізованих формувань сил Цивільної оборони України порушуються відповідно Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національною гвардією України, Державним комітетом у справах захисту державного кордону України, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
       10. Нагородження відзнакою "Герой України" провадиться за поданням Комісії по державних нагородах України при Президентові України на ім'я Президента України. Рішення про нагородження особи відзнакою "Герой України" приймається двома третинами голосів членів Комісії таємним голосуванням.
       11. До подання додається нагородний лист установленого зразка, в якому зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження відзнакою "Герой України".

III. Порядок вручення відзнаки "Герой України"

      12. Відзнаку "Герой України" вручає, як правило, Президент України.
      13. За дорученням Президента України відзнаку "Герой України" можуть вручати Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, Генеральний прокурор України, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України.
      14. Нагородженому відзнакою "Герой України" вручаються орден, мініатюра ордена, орденська книжка.

IV. Порядок носіння відзнаки "Герой України"

       15. Орден відзнаки "Герой України" носиться на правому боці грудей. За наявності в нагородженого інших відзнак Президента України орден відзнаки "Герой України" розміщується вище них.
       16. У випадку, коли особа удостоєна ордена "Золота Зірка" і ордена Держави, їх носять обидва.
       17. Замість ордена нагороджений може носити мініатюру ордена або орденську планку, які розміщуються вище мініатюр і планок інших відзнак Президента України.

V. Видача дублікатів відзнаки "Герой України" та орденської книжки

       18. У разі втрати (псування) ордена відзнаки "Герой України" дублікат не видається. Комісією по державних нагородах України при Президентові України може бути видано копію ордена з недорогоцінного металу.
       19. У разі втрати (псування) мініатюри ордена або орденської книжки може бути видано їх дублікати.

VI. Порядок зберігання відзнаки "Герой України"

       20. Ордени відзнаки "Герой України", мініатюри орденів та орденські книжки зберігаються у Відділі державних нагород Адміністрації Президента України.
       21. Після смерті нагородженого відзнакою "Герой України" орден, мініатюра ордена та орденська книжка залишаються в сім'ї померлого як пам'ять.
       22. У разі нагородження особи відзнакою "Герой України" посмертно орден, мініатюра ордена та орденська книжка передаються сім'ї нагородженого.
       23. Орден відзнаки "Герой України", мініатюра ордена та орденська книжка можуть бути передані спадкоємцями померлого до Комісії по державних нагородах України при Президентові України на постійне зберігання без права повернення.
       24. Ордени відзнаки "Герой України" у вигляді копій може бути передано музейним закладам України та іноземних держав для експонування. Порядок передачі, обов'язки сторін, строк експонування копій орденів та інші умови визначаються окремою угодою.


Голова Адміністрації
                                      Президента України               Є. Кушнарьов
ОПИС
ордена "Золота Зірка" відзнаки Президента України
"Герой України"

       Орден "Золота Зірка" відзнаки Президента України "Герой України" виготовляється з золота і має форму п'ятикутної зірки, накладеної на вінок з дубового листя. Промені зірки поліровані.
       Розмір ордена між протилежними вершинами зірки 35 мм.
       Зворотний бік ордена плоский, з написом рельєфними літерами "Герой України" та порядковим номером ордена.
       У верхньому промені зірки є кільце з вушком, яке сполучається з фігурною колодкою, обтягнутою стрічкою. Довжина колодки - 45 мм, ширина - 28 мм. На зворотному боці колодки є застібка для прикріплення ордена до одягу.
       Стрічка ордена шовкова муарова зі смужками синього і жовтого кольорів. Ширина стрічки - 28 мм, ширина смужок - 14 мм кожна. Мініатюра ордена "Золота Зірка" є копією ордена у зменшеному вигляді.
       Планка ордена "Золота Зірка" являє собою прямокутну металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.


Голова Адміністрації
                                      Президента України               Є. Кушнарьов
ОПИС
ордена Держави відзнаки Президента України
"Герой України"

      Орден Держави відзнаки Президента України "Герой України" виготовляється з золота і має форму Знака Княжої Держави Володимира Великого (тризуба) в обрамленні двох дубових гілок. Зображення рельєфні.
      Розмір ордена: довжина - 35 мм, ширина - 36 мм.
      Зворотний бік ордена плоский, з написом рельєфними літерами "Герой України" та порядковим номером ордена.
      На верхівці середнього вістря тризуба є кільце з вушком, яке сполучається з фігурною колодкою, обтягнутою стрічкою. Довжина колодки - 45 мм, ширина - 28 мм. На зворотному боці колодки - застібка для прикріплення ордена до одягу.
      Стрічка ордена шовкова муарова зі смужками синього і жовтого кольорів. Ширина стрічки - 28 мм, ширина смужок - 14 мм кожна. Мініатюра ордена Держави є копією ордена у зменшеному вигляді.
      Планка ордена Держави являє собою прямокутну металеву пластинку, обтягнуту стрічкою. Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.


Голова Адміністрації
                                      Президента України               Є. Кушнарьов